Курсът по приложна лингвистика е предназначен за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, обучавани в СУ „Св. Климент Охридски“, както и за всички, които се интересуват от проблемите и перспективите на езиковото обучение.