Дисциплината Съвременен български език. Морфология като част от курса Референт-преводачи по български език за чужденци  представя типологичната характеристика на българската морфологична система.

С оглед на нормативността на българския книжовен език се анализират някои трайни развойни тенденции в съвременната езикова практика. Разглеждат се и проблеми на морфологичната интерференция при изучаването на българския език като чужд.

Завършването на общия курс Референт-преводачи по български език за чужденци предоставя допълнителна учебна специализация на чуждестранните студенти в професионалния превод на юридически и друг вид текстове, както и правото да преподават български език в школи извън България.