Курсът "Българска цивилизация" е предназначен за чуждестранни студенти, изучаващи български език в СУ "Кл. Охридски". Компетенциите, които дава, са общи знания за българската цивилизация в исторически план и за българската култура и литература като съвременно състояние. В учебния план са предвидени акценти както върху българската култура на Средновековието, Възраждането и съвременността, така и върху по-важни етапи, събития, текстове.