Курсът има за цел да запознае студентите със съвременните постижения в областта на компютърната и корпусната лингвистика. Специално внимание ще бъде обърнато на основните методи за машинна обработка на естествените езици - електронни речници, търсещи машини, използване на езици за маркиране, създаване на анотирани корпуси.