Курсът има за цел да запознае студентите със съвременните постижения на компютърната лингвистика в областта на създаването на електронни речници. Акцентът пада върху практическото използване на XML като едно от най-мощните средства за кодиране на текстови данни.