Курсът запознава с това какво се губи и какво остава след превод от иврит и старогръцки. Посочват се примери за междуезикова симетрия, асиметрия и диссиметрия. Работи се с традиционните български преводи, както и с най-новите.