Курсът въвежда семиотиката като начин на мислене за изкуството в различните му проявления (литература, кино, театър, живопис).

Компетенциите, които дава, са базисни знания за семиотика на изкуството и умения за интерпретация на словесни и визуални текстове, както и на диалога между тях.