Курсът цели да запознае студентите с различните аспекти на писменото общуване: академично писмено общуване, бизнес общуване, както и с различните форми на писменото общуване в интернет. Студентите участват активно в курса със собствени разработки по отделните теми. Курсът е с практическа насоченост и цели актуализиране на знанията и уменията за писмено общуване на студентите.