Курсът е съсредоточен върху няколко основни теми и области – 1. Физическата и физиологичната разлика между словесният (звуков) и визуалния знак; 2. Теория за прототипите на цветове; 3. Културизация/семантизация на словесния и визуалния цвят; цветът като „културна единица”, „колорема” и „семантема”; 4. Функциониране на цветовете във фолклора, художествената литература, Библията, рекламите; Универсални и неуниверсални значения за нецвят на цветовете.