В този курс ще бъде разгледана лексикологичната система на българския език, видовете думи и значения, и речниковия състав на езика.