Български граматики – Развой на граматическите теории (синтаксис)
Сайтът Български граматики се разработва с финансовата подкрепа на НИД на СУ „Св. Климент Охридски”, Д №120/17.04.2015 и Д №207/14.04.2016

Сава Радулов
Начална грамматика за наученіе на българскый языкъ по начинъ практическый : Книжка I [Болград] : [Печатница на Българското централно училище (Училищна книгопечатница)], 1873.
© Всички права запазени. Копието е на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" и тук се използва само за учебни цели.
Дефиниции:
 Допълнение Определение Обстоятелствено пояснение
Опрѣдѣлителы-тѣ думы отличаватъ единъ прѣдметъ отъ другы еднаквы съ него прѣдметы, означаватъ негово-то добро, или лошо качество,или свойство, или показватъ принадлежность-чiй е той; отговарятъ на вопросы: какъвъ и чiй? Напримѣръ: Азъ си имамъ(какъвъ)дълъгъ(а не крѫпъ) кривакъ, и самъ си сѫмъ(какъвъ)добъръ(а не исабенъ)юнакъ.
стр. 8
Допълнителны-тѣ думы изобщо допълняват смисъла на сказуемо-то. Подлежаще-то е главный прѣдметъ въ прѣдложенiе-то, а допълнителны-тѣ думы сѫ прѣдметы второстепенны, на които прѣминува дѣйствие-то отъ подлежаще-то, или ся намиратъ въ нѣкое близно отношенiе съ дѣйствие-то му. Гольо си мечкѫ съ рога подхвьрли. Въ това прѣдложенiе дума: мечкѫ показва прѣдметъ, на когото прѣминува дѣйствие-то отъ подлежаще-то:гольо; дума:съ рога, показва прѣдметъ, съ който си свьршилъ гольо работѫ-тѫ. Такыва думы ся наричатъ допълнителны. Допълнителны-тѣ думы отговарятъ на вопросы: кого? что? кому? на что с кого? съ что? за кого? за какво? и и пр.
стр. 9
стр. 10
Обстоятелствены-тѣ думы показватъ мѣсто, время, гдѣ и кога ставало или станѫло дѣйствiе-то, или состоянiе-то на прѣдмета,-начинъ, сирѣчь,какъ и по какъвъ начинъ ся извьршава дѣйствiе-то,-причинѫ и цѣль, сирѣчь, зачто и за какво ся отдава на подлежаще-то това, или онова дѣйствiе, или качество. Похвали ся добъръ юнакъ снощи-вечеръ на кладенци прѣдъ момы-тѣ,прѣдъ момци-тѣ Кога ся похвалилъ добъръ юнакъ?снощи-вечеръ,-това е обстоятелствено опрѣдѣленiе на время-то. Гдѣ ся похвалилъ добъръ юнакъ? на кладенци,- това е обстоятелствено опрѣдѣленiе на мѣсто-то. Янкѫ майка ситно, дребно плете. Пѣсень Ситно, дребно сѫ думы обстоятелствены и показватъ начинъ-тъ на дѣйствiе-то, сирѣчь, как дѣйствува подлежаще-то: какъ майка плете Янкѫ. Навремени рѣкѫтѫ притичатъ отъ силны дъждове. Думы-тѣ- отъ силны дъждове ся относятъ на сказуемотопритичатъ, на вопросы: отъ что притичатъ навремени рѣкы-тѣ? и показватъ причинѫ-тѫ на притичанiе-то рѣчно Книгы-тѣ ся печататъ(за какво) за четенiе. Тукъ послѣдня-та дума-за четенiе опрѣдѣлява обстоятелство-то на цѣль-тѫ
стр. 10
стр. 11